A Káldeai teremtés-mítosz

Enuma elis

A Káldeai teremtés-mítosz

A Káldeai teremtés-mítosz

A világ múzeumaiban levő mintegy másfél millió ékiratos tábla kb. 4-5 százalékát fejtették eddig meg.

Sajnos a fordítási munkák múltszázadi lendülete megtorpant. Német, angol, francia, amerikai stb. tudós – körök foglalkoznak ugyan az ékiratok megfejtésével, de csak az átszűrt, átszerkesztett változatok kerülnek a nyilvánosságra.

A kötet az Enuma elis kezdetű ékírásos szöveget a Naprendszer kialakulását magyarázó leírásként értelmezi…

A műben először a történet olvasható, majd a kozmogóniai értelmezés, végül az istenek egyenkénti megfeleltetése a naprendszer bolygóinak…

megrendelés