Purisaca Golenya Ágnes

Purisaca Golenya Ágnes

Purisaca Golenya Ágnes

Purisaca Golenya Ágnes

Miskolcon született. A családi szétszórtság miatt már kiskorától rengeteget utazott a nagyvilágban. Középiskolás korában édesanyja második házassága révén egy amerikai ENSZ alkalmazott és költő lesz a nevelőapja, akikkel Líbiában is él egy darabig. Marketing kommunikációs szakközgazdász végzettséggel előbb a Malév PR főmunkatársa, majd több mint tíz évig nagyvállalatok kommunikációs trénere. Sokat publikált, rengeteg szakmai újítása volt, többek között kidolgozott egy újszerű angol nyelvoktatási módszert.
Tréneri hitvallása segített írói ars poétikájának kialakításában is: új információk közvetítése az olvasó „saját élményén keresztül”. Magyarul, nem csak az észnek, de a szívnek, a léleknek is írni, hisz valódi gondolkodásváltozás csak így lehetséges. Ezért alakított ki egy egyéni stílust és műfajt, a spirituális (kaland) regényt, de hívhatjuk felnőtt meséknek is. A misztikus mondanivalót és cselekményt a klasszikus irodalom kritériumaival, igényességével igyekszik formába önteni.
A Peruban is élő magyar írónő itthon országszerte előadásokat tart elsősorban az amerikai és magyar őstörténelmi közös gyökerekről, de küldetését elsősorban abban látja, hogy Istenről, Isten csodálatos dimenziójáról beszéljen a mai embernek mai stílusban, ha kell, a kvantumfizika nyelvén.
Peru népszerűsítése (cikksorozatok, előadások, interjúk és természetesen a könyvei) elismeréseképpen 2008. szeptember 19-én az Ancash tartománybeli Pariacoto-ban tiszteletére felvonták a magyar zászlót. 2007-ben jut ki először Peruba, ahol egy dokumentumfilmes csapattal leviszik egy észak-perui barlangba, mely az ecuadori Tayos-labirintusrendszerhez kapcsolódik. Ez a perui barlang is részben mesterséges, emberkéz által átalakított. Ez a megdöbbentő élmény indítja arra, hogy Móricz János állításainak és elméletének kutatójává váljék. 2010. őszén Ecuadorban Móricz János nyomába ered, és interjúsorozatot készít a még élő és fellelhető kulcsszereplőkkel, elsősorban Móricz János ügyvédjével, dr. Gerardo Peña Matheus-al. Az ecuadori nemzeti Könyvtárban és múzeumokban is kutat, Móricz János elméletének forrásait és hitelességét keresi – és meg is találja. Kutatásainak eredményéről filmsorozat készül, melynek első része 2011. decemberében jelent meg a Táltosok Barlangjától a Dél Keresztjéig címmel. Ecuadori útjának gyümölcse az is, hogy Peña ügyvéd úr valamint két neves kutató (Manuel Palacios és Ruth Rodriguez Sotomayor, akire Móricz János is elismeréssel hivatkozik leveleiben) elfogadták Ágnes felkérését a 2012. áprilisában Körmenden megrendezendő nemzetközi konferenciára.

2007-ben kapta a perui Purisaca nevet egy moche családtól, akiket éveken át támogatott.