Móricz János Nemzetközi Ősrégészeti Konferencia

Móricz János Nemzetközi Ősrégészeti Konferencia

Móricz János Kulturális Egyesület kezdeményezése, mely Móricz János Ecuadori munkásságát népszerűsítendő a Dél-Amerikai Tayos-barlang kutatásának eredményei publikálására jött létre. A konferencia névadója Móricz János, Körmend-Horvátnádalja egykori szülötte.

Az amerikai kontinens, a pár száz éve ráaggatott nevével ellentétben nem új, hanem ellenkezőleg, régi.

Sőt: ősrégi!

2012

2012

Erről tanúskodik megannyi „lelet”, hajdan-volt, kataklizmák előtt élt népek néhai városai, szobrai, épített és kulturális hagyatéka.  Megdöbbentő építési technológiák, ősi szerkezetek, megmagyarázhatatlan tudás…
Rejtélyek és kérdőjelek.
Egy Amerikába vándorolt hazánkfia, a körmendi (horvátnádaljai) születésű Móricz János neve csak hazánkban cseng aránylag ismeretlenül. A világon sokan ismerik és tisztelik, mint egy különleges ecuadori földalatti barlang és ismeretlen ősi

tárgyak felfedezőjét, valamint egy újszerű prehistorikus elmélet képviselőjét.
Elmélete dióhéjban:
–    több európai nép őse élt az amerikai kontinensen (egy-gyökerűség – egy ősi közös nyelv), beleértve a magyarokat.
–    utódai vagyunk egy magas kultúrájú igen ősi civilizációnak, ahonnan tudásunk és ősi hitünk  ered  és vándorolt velünk együtt Indiába, majd a Távol- és Közel-Kelet régióiba
–    az emberiség származása és történelme nem olyan, ahogyan azt ma tanítják

Ma már több neves külföldi és magyar szakember, tudós kutatja  és támogatja a Móricz által felvetett hipotéziseket. Ezeket a legújabb kutatásokat hoztuk el Magyarországra a magyar emberekhez. Az ún. Móricz-témát még manapság is igyekeznek elkendőzni, vagy legalább elferdíteni, akiknek a történelemfabrikálás az érdeke. Ezzel a nagy jelentőségű konferenciával egyrészt fejet hajtunk Móricz János bátorsága és tisztánlátása előtt, másrészt kinyitjuk a kaput, mely az amerikai földrész és a magyarokkal rokon népek eddig ismeretlen világába vezet. A kapu, melyet e konferencia megnyit, egy olyan új világra nyílik, mely az egyik legősibb bölcsője az emberiségnek, és köztük a mi őseinknek. Az amerikai kontinenst gyakorlatilag meg sem említi a történelem a kolonizáció újkori ideje előtt. Amit mond róla, az, hogy „pogány primitív törzsek éltek”  e földön, akiket tűzzel-vassal kellett a kereszténységre téríteni.
Ebből a minden alapot nélkülöző és tudománytalan (valamint erkölcstelen) megállapításból SEMMI SEM IGAZ! Egyetlen szó sem!

Hunap-ku_logo_3

2012

Az amerikai kontinensen olyan bizonyítékokat találunk még ma is, melyek könnyedén borítják a megalapozatlan történelmi állításokat. Magasan fejlett, ismeretlen civilizáció nyomai néznek farkas szemet az odalátogatókkal. Az őslakosok kultúrája, népviselete, szokásai, hitvilága, zenéje hátborzongatóan ismerős a magyaroknak. Ősi rovásírásuk évezredek óta ránk maradt köveken vagy éppen mívesen megmunkált arany-és fémlemezeken. A konferencián bemutatott fényképek és elhangzott információk alapvetően járulnak hozzá ahhoz, hogy eloszlassuk végre a ködöt, melyet valós eredetünkre és gyökereinkre borítottak. A konferencia Móricz János kutatásainak bemutatásán túl, arról az ősi és eltitkolt világról, valóságról szól, melyre ő az ecuadori Tayos barlang (1969. óta Táltosok Barlangja) felfedezésével kaput nyitott.