AVE Kiállítóház

AVE Kiállítóház“egy elfeledett varázslat ébredése”

Intézményünk az a tér, közös dimenzió, ahol korlátlanul mozoghatunk és tevékenykedhetünk projektjeink során. Alapvető feladatunk közművelődési, ismeretterjesztési és esztétikai céllal időszaki kiállítások szervezése, tudományos valamint kulturális tartalomszolgáltatás. Rendezvényeken, konferenciákon, előadásokon keresztül, szellemi örökségünk javítása, intellektuális szemléletformálás a kor kihívásainak megfelelve. Célunk az „eljáró típusú” tudatos kulturális értelmiségi fogyasztók kiszolgálása, olyan minőségű műsor kínálat megteremtésével, amely része egy a XXI. századi értelmes ember igényes kikapcsolódásának.

Mindezek minőségi szolgáltatójaként további céljaink között szerepel:
• a magyar és nemzetközi történelmi örökség minél teljesebb körű bemutatása, feltárásának segítése nem utolsó sorban közérthetővé tétele,
• a modern és régi kori tudományok, a klasszikus és kortárs művészetek sokoldalú szemléltetése valamint közvetítése a világ sokféleségét elfogadó, anyanyelvi és kulturális hazafiság támogatásának jegyében úgy az ínyenc, mint a szélesebb közönség számára is befogadható, magas szintű élmény megteremtésével,
• a kulturális emlékezet ébrentartása, folyamatos gazdagítása,
• a régészet és társtudományai széles körű társadalmi beágyazottságának megvalósítása, nem utolsó sorban egyéb művészetek és hagyományaink közötti párbeszéd személyes és közösségi élményeinek biztosításával.

Tárlatainkon fokozatosan erősíteni kívánjuk az interaktivitás szerepét, a hatékonyabb ismeretátadás érdekében felhasználjuk a technika teremtette lehetőségeket.
Szolgáltatásaink megvalósításához szándékunkban áll együttműködni jelentősebb hazai, és külföldi múzeumokkal, szakmai szervezetekkel, társintézményekkel. A múzeumok megváltozott társadalmi szerepét figyelembe véve, különös hangsúlyt fektetve a kiállítótér kulturális mediátor szerepére. Évente két-három kiállítást kívánunk megalkotni, létrehozni.

Politikai, vallási és társadalmi hovatartozásra független bemutatótérként indulunk, ám azon túlmutatva szándékunkban áll egy újfajta igényes szolgáltató egységgé válni, amely az értelmiségi réteg, tudomány és kultúra fogyasztói valamint alkotói felé egyaránt szolgáltat. Minél szélesebb körben kívánjuk elérhetővé tenni az elgondolkodtató, minőségi tartalmat. Sokoldalú és változatos műsorainkkal (régészeti, néprajzi, történeti és természettudományi kiállításokkal, látogatóbarát kiállítóterekkel, előadásokkal, konferenciákkal, oktatási programokkal, múzeum pedagógiával), a minőségi Művészetek, Tudományok és a Hagyományok támogatójaként kötelezzük el magunkat, így kívánunk megjelenni a köztudatban.

Tevékenységünkkel nagyban hozzá kívánunk járulni, hogy a jövő nemzedékének fiataljai is egyre szélesebb körben váljanak tudatos kultúrafogyasztó felnőttekké. Mindezt inspiráló, párbeszédet generáló, kérdéseket felvető igényes eseményekkel és szolgáltatásokkal, az élményre, kreativitásra és interakcióra építő újszerű programok bemutatásával megtenni.

Tudástárunk örökségének őrzője valamint közvetítője nem utolsó sorban „óvóhelye” kívánunk lenni.

Népmese Múzeum és Park

Népmese Múzeum és Park

Emese Kis Csillaga

Közhasznú Kulturális Alapítvány

Az alapítvány elsődleges célja a Népmese Múzeum és Park létrehozása és működtetése, a gyerekekkel a népmese szellemisége alapján történő foglalkozások tartása, a mesék értékrendjének átadása. A népmese nem pusztán történet, időtöltés, gyermekek szórakoztatása, hanem sokrétű tapasztalat, tudás összegzése. Egy-egy mese több síkon értelmezhető, szinte minden korosztály számára van mondanivalója. A gyerekeket hozzásegíti az egészséges életszemlélet kialakításához, ahhoz, hogy megtalálják helyüket a világban, s testileg, lelkileg felvértezve induljanak el életük útján.

Céljaink

 • A magyar népmese-kincs megismertetése a gyerekekkel
 • Az olvasás megszerettetése ezeken keresztül
 • A magyar hagyományok megismertetése: ősi kultúra, vallási motívumok, néprajz, népművészet
 • A magyar nyelv gazdag szókincsének megismertetése, a magyar nyelv logikája, struktúrája, sajátos értékei, a benne rejlő életfilozófia bemutatása
 • A külföldön élő magyarok gyerekeinek a magyar nyelvvel, a hagyományokkal, a magyar kultúrával történő megismertetése
 • A természet szépségeinek a figyelem előterébe állítása a népmesékben mindig jelen van az élővilág tisztelete
 • Környezettudatos magatartásra nevelés
 • Morális értékek: az adott szó tiszteletben tartása, egymás megbecsülése, becsületes viselkedés és számos más népmesei értéknek a nevelésben történő felhasználása

Népmese Múzeum és Park (Védett anyag)

Felhívás egy Makovecz épületterv megvalósításához!

Makovecz mesemúzeum

Makovecz mesemúzeum

Senki számára nem lehet közömbös, milyen lesz a jövő generáció, milyen lesz a magyarság jövője.

Amikor elindulnak gyermekeink az élet vándorútján, tegyük lehetővé számukra, hogy értékes útravaló legyen a tarisznyájukban, amely egy egész életre biztosítja a szellemi táplálékot.

Fő célkitűzésünk az, hogy szép környezetben Népmese Múzeumot létesítsünk.

Állandó kiállításunk a népmesék történeteit, tárgyait, figuráit hivatott bemutatni élő mesemondás kíséretében.

A múzeum és foglalkoztató terveit Makovecz Imre készítette.

A létesítmény áll egy múzeum épületből és egy Közösségi foglalkoztató-, előadó teremből, valamint a járulékos helyiségekből. Ezt körülveszi egy Mesepark, ahol kilátótorony,játszótér és sok más érdekes látnivaló van.

A Népmese Múzeum épülete áll egy kör alakú központi részből, melynek három szintje van.

 1. Az alsó világ, ahol a meséknek ezt a helyszínét bemutató jelenetek, figurák láthatók majd.
 2. A földi világ, ahonnan be lehet jutni a négy épületszárnyba, s ahol a magyar mitológia jeleneteit láthatjuk: Csodaszarvas, Emese álma, Szt. László ill. Mátyás király legendáiból készült faragások formájában
 3. Az égi világ, a felső szinten, ahol az “öreg csillagok” emberalakos ábrázolása, magyar elnevezésekkel, a néphit szerinti figurákkal kerül bemutatásra.

A középső körből lehet bejutni a négy épületszárnyba. Ezekben kerül bemutatásra az állandó kiállítás anyaga. A mesékből vett jelenetek, tárgyak, figurák a táblázat szempontjai szerint rendszerezve:

Égtáj Észak Dél Kelet Nyugat
Elem víz tűz levegő föld
Évszak tél nyár tavasz ősz
Természet növény ember állat ásvány
Napszak éj dél reggel este

Ezeket a szempontokat lehet folytatni és kibontani, a lehetőségekhez és az igényekhez mérten.

Az itt leírtak alapján a szereplők behatárolhatók, összeköthetők az elemekkel, bolygókkal, eseményekkel és helyszínekkel.

A kiállított tárgyak lehetnek hétköznapi eszközök, melyek a mesében előfordulnak, de a gyerekek többsége nem ismeri őket- a cél, hogy megismerjék őket.

Mesékből vett jelenetek, természetes anyagokból elkészítve a figurákat, az ábrázolási mód lehető legszélesebb skáláját megvalósítva.

Mesebeli varázs-, és csodás tárgyak és szereplők.

Miért akarjuk mindezt elkezdeni?

A jelenlegi válságos gazdasági, társadalmi helyzetben a lakosság lelki-, szellemi-, fizikai állapota katasztrofális. A legjellemzőbb ismérvek: kiüresedettség, vegetálás, érdektelenség, felszínes-, látszatvilágban élés, pénzhajhászás, pesszimizmus, stressz, depresszió.

Magyarország építőkövei az emberek. Az egészséges nemzetet a szellemileg, lelkileg, fizikailag egészséges emberek alkotják, akik képesek tenni saját magukért, családjukért, országunkért.

A felfelé vezető úton az első lépés, hogy segíteni kell az embereken.

Egy komplex nevelési- oktatási programot dolgoztunk ki, amely a magyar kulturális hagyományokra épít, és jelentős változást hozhat az életünkben. A program a legkisebbekkel kezdődik: Népmese program, s innen halad a fiatalokkal tovább, de már a kezdeti szakaszában is eléri a felnőttek világát a gyerekeken keresztül.

Az egész létesítmény várható költségei miatt a program megvalósítását több fázisban tervezzük. A Múzeum épületéhez csatlakozik egy nagyobb, kör alakú épületrész, ez lesz a legelső építmény, amit elkészítünk. Már önállóan is működtethető és betöltheti azt a fontos szerepet, hogy a gyerekeknek a népmesén keresztül oktatási, nevelési programot nyújtsunk.

Ez a nagyobb épület egyszerre foglalkoztató, előadóterem, mesemondóhely, elméleti és gyakorlati foglalkozásokra alkalmas terem a maga kiegészítő helyiségeivel.

A Múzeum és Park élményforrás, motiváció, szemléltető, örömforrás a Népmese programban.

A Parkban helyet kap egy játszótér, egy Kerek erdő hármas úttal, egy vizes terület Tündér Ilona jelenettel. Az épület körül hét kisebb domb, a hét bolygót jelképezi, rajtuk a hozzájuk kapcsolható szereplőkkel és tárgyakkal.

A népmese által bemutatott világ az emberi élet egészét felöleli. A népmesék világának ismeretében helyreállítható vagy legalábbis kiigazítható a megbomlott egység az ember és környezete között.

A koncepció a mesevilág elrendezésében az ég és Föld összekapcsolására, a mikro-, és makrokozmosz megjelenítésére utal. Hangsúlyozni kívánja az ember kapcsolatát a körülötte lévő természettel, a Földdel, a csillagokkal és a világmindenséggel.

Felhívás egy Makovecz épületterv megvalósításához!