A Teljes Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár

teljes_nag_hammadi_konyvtar_nag_hammadi_gnosztikus_konyvtar_magyarul_angyali_menedek_kiado_konyvek_konyv___Egyházi körökben jobban szeretnék, ha nem is létezne, vagy ha már létezik, legalább hamisítványnak lehetnek tulajdonítani. Jelentőségük a Holt-tengeri tekercsekéhez mérhető. 1945-ben talált rájuk egy helybéli paraszt több mint egy tucat kódexre, aranyozott barna bőrbe kötve, a felső-Egyiptomi Nag Hammadi közelében . A kopt nyelvű szövegek Jézus koráig vezetnek vissza. Közöttük találhatók ősi evangéliumok is, ezekből gyökeresen más Krisztus-kép tárul elénk: Jézus, mint Mária Magdolna hitvese. Mellette olyan jellegű tanítások, melyek eretnekségnek számítottak, s hirdetőiket tűzzel-vassal irtották,ezredéveken át!

Egy decemberi napon történt 1945-ben, Nag Hammadi városának közelében, Felső-Egyiptomban, hogy a gnoszticizmus tanulmányozásának módja egyszer és mindenkorra radikálisan megváltozott. Egy arab paraszt, nagy sziklát ásott körül, azért, hogy termékennyé tegye földjét, amikor hirtelen egy régi, vörös agyagedényt fordított ki a talajból.

Remélvén, hogy eltemetett kincset talált, tétovázva és nyugtalanságot érezve a dzsinn miatt, aki esetleg a kincset őrizheti, összetörte az edényt, hogy megvizsgálhassa tartalmát. A belsejében azonban nem kincset talált, nem is dzsinnt, hanem könyveket: több mint egy tucat kódexet, aranyozott barna bőrbe kötve. Szinte meg sem fordult a fejében, hogy valami hihetetlenül fontos ősi szövegek gyűjteményére bukkant, kéziratokra, melyeket másfélezer éve rejtettek el – esetleg szerzetesek, a közeli Szent Pakomius kolostorból, olyan helyet kerestek, ahol megmenthetik őket az Egyház által elrendelt pusztítástól, melyet kíméletlenül folytattak az eretnekek és az eretnekség ellen.

Felső Egyiptomban, Nag Hammadiban talált gyűjtemény 13 ősi kódexből áll és több mint 50 szöveget tartalmaz. Ez a rendkívül fontos felfedezés számos jelentős gnosztikus szöveget hozott napvilágra – olyan szövegeket, melyekről azt hitték, hogy teljes egészében megsemmisültek a korai kereszténység magát „ortodoxnak” nevező ágával szembeni harc során. Olyan szövegeket tartalmaz, mint például a Tamás Evangéliuma, Fülöp Evangéliuma, vagy az Igazság Evangéliuma.

A felfedezés és a Nag Hammadi könyvtári szövegek lefordítása az 1970-es években vált teljessé, hatalmas lendítőerőt adva a korai kereszténység és a gnoszticizmus újraértékeléséhez.

Ebben a különleges kötetben a teljes gnosztikus könyvtár (megmaradt) anyaga végre magyar nyelven is olvasható!

Ízelítő a tartalomból:
A bennünk rejlő hatalmas Erő leírása – A keresztelésről – A tudás értelmezése – A Világ eredete – Ádám apokalipszise – Az Igazság evangéliuma – Egyiptomiak evangéliuma – Értekezés a feltámadásról – Fülöp evangéliuma – Hitvallás az Igazságról – Jézus bölcsessége – Melkizedek – Pál apokalipszise – Péter apokalipszise – Szövegmagyarázat a lélekről – Tamás evangéliuma – Zarahusztra (…)

megrendelés