Professzorok a Hazáért előadássorozat I.

Szeptember 8. kedd 16.00 óra – A szabadkőműves páholyok valós szerepe és jelentősége

Előadók: Raffay Ernő és Szakács Árpád

Helyszín: A l t e m p l o m (1133 Budapest, Pozsonyi út 58.)- Pozsonyi úti Református Templom Altemploma

regisztráció: rendezveny@avekiallitohaz.hu

Énok könyve – előadással egybekötött könyvbemutató

„Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten.” (1 Mózes 5,24)

E L Ő A D Ó: Arany László számítógép programozó, rendszertervező, tudományos szakfordító, író, kutató
J E G Y Á R elővételben: 1.000,- Ft / helyszínen 2.000,- Ft

Magasztos életútja és ez a különös vég Énokot meglehetősen lenyűgöző alakká tette, legendák egész köre formálódott körülötte. Mégis, személye rendkívül rejtélyes, még ma is csak keveset tudunk az életéről, s mivel embertársai közül messze kiemelkedett – hiszen közvetlen kapcsolatban állt Istennel, aki végül a legfőbb angyalává emelte -, igyekeztek az ő alakját is eltulajdonítani, meghamisítani.

Személye mellett már a kezdetektől törekedtek puszta neve semitizálásával is, holott kitűnően beleillik a „sumer-egyiptomi”-ként ismert nevezéktanba, mely a világ jelenleg élő nyelvei közül csakis és kizárólag magyarul érthető és értelmezhető. Enki – Enlil – Enok.

Első könyvét, Énok Apokalipszisét, évszázadokon át csak etióp nyelven ismerték, amíg a Holt-tenger mellékén, a qumráni barlangokban elő nem került egy szinte teljes példány, arámi nyelven. Erről a szövegről általában „elfeledkeznek” a Holt-tengeri anyag ismertetői, bibliográfiájának összeállítói, olyannyira, hogy rendre ki is hagyják… Tehát, rendelkezünk egy legalább 2000 éves, Jézus anyanyelvén íródott Énok 1. Könyvével. Habár az arámi is a hun-magyar nyelvcsalád része, bizonnyal létezik a sumérnak nevezett agyagtáblák között ennél ezer évekkel korábbi munka is.

Második könyve, a Titkok Könyve szláv nyelven maradt fent, Bulgáriában, ám kopt nyelvű töredékei is ismertek. Legalább 2000 évesek. A kopt nyelvű írások talán a görögből származtathatók, vagy közvetlenül az arámiból és/vagy nyelvelődjeiből. Ezt a szöveget is igyekeztek semita vonásokkal ellátni, sikertelenül.

Harmadik könyve, Énok Héber Könyve, a legjobb példa személyének kisajátítására. Csupán 1500 évre sikerül visszakövetni, s ez a kor megegyezik a Biblia összeállításának korával, az akkortájt elkövetett durva szöveghamisítások időszakával.

Énok: Az Óriások Könyve – csupán töredékesen maradt fent, ám ugyancsak a sumér-hun-egyiptomi-magyar nyelvet beszélő területeken, és csak ott. Máninak köszönhetően jelentős idézet-gyűjtemény őrződött meg belőle, illetve találkozhatunk arámi nyelvű töredékekkel a Holt-tengeri tekercsek között is.

Énok egyike volt a magyarok azon távoli ősei egyikével, aki még közvetlen kapcsolatban állt Istennel, azaz civilizációnk égben lakozó részével. Megismerése által a saját gyökereink is érthetőbbekké válnak.

Előadó: Arany László 

Jegyár:
Elővételben az előadás napjáig: 1.000,- Ft 
Helyszínen: 2.000,- Ft

Jegyrendelés: rendezveny@matine.hu
06203125925

Kronovízor – Időlátó gép a Vatikánban – előadás

Megtudhatjuk mit rejteget előlünk a Vatikán!

időgépA MINDENKORI PÁPA KULCSSZEREPE. A kronovízor veszélye a politikai döntéshozókra. A közönség egy komplett térelméletet is hallhat, annak egértése-megértetése végett, hogy mit és hogyan “lát” az időlátó. Ebben a térelméletben néhány axiómát is megfogalmaz az előadó, s Newton II. főtételének újabb cáfolatát – sok minden egyéb mellett.

Mi az idő? Az idő természete. Lehet-e időben utazni? Mi a jelen, a múlt és a jövő? Létezik-e jelen- és egyidejűség? A hullámok természete.

Tesla-féle skalár-hullámok. Szolitonok. A Világegyetem rezgéstere: rezgések mindenhol – a kvarkoktól a galaxis-halmazokig. Függvényekkel leírható változások. Mi történik teremtéskor? Morfogenetikus mezők. A távérzékelés működése. Kilépés az okság törvényszerűségéből. Látni és hallani a múltat és a jövőt. A kronovízor. Pellegrino Ernetti – a feltaláló. A kronovízor nyilvános bemutatója – 1972. Az időlátó készülék felépítése és működési elve. Ellenőrizni a bibliai és a történelmi eseményeket. Jézus a Kronovízoron. Az időlátó darabokban, a feltaláló házi őrizetben – haláláig.

Előadó: Aranyi László

Rendszerszervező, több diplomás tudományos kutató, tanár, mű- és szakfordító, programozó. A Huntsville-i NASA központban alap-űrhajóskiképzésen részt vett, a Magyar Asztronautikai Társaság, British Interplanetary Society – mecénás tagja, a Maghar Akadémia – elnöke (2007-2009), majd örökös tiszteletbeli elnöke. 1999-től Comenius körön belül a nemzetközi kapcsolatok koordinátora, 7 Comenius pályázat győztese, űrhajózás és csillagászatkutató, valamint a Nag Hammadi könyvtár 13 kódex 52 könyvének fordítója.

Helyszín:

Magyarok Háza (1052 Budapest, Semmelweis utca 1-3.)

Helyet előzetes regisztrációval biztosítunk!

Regisztráció, jegyrendelés: (név, jegy darabszám)

Elővételben (mailes regisztráció) az előadás napjáig    1.000,- Ft

Helyszínen                                                                             1.500,- Ft

Kronovízor – Időlátó gép a Vatikánban

Pellegrino Ernetti atya

Pellegrino Ernetti atya

Pellegrino Ernetti atya (bencés szerzetes) – a feltaláló. A Kronovízor nyilvános bemutatója – 1972. Ellenőrizni a bibliai és a történelmi eseményeket. Jézus a Kronovízoron. A kronovízor veszélye a politikai döntéshozókra. Az időlátó darabokban, a feltaláló házi őrizetben – haláláig. A mindenkori pápa kulcsszerepe.

Valóban létezett időlátó gép?

Ernetti és addigi fő segítője, Gernelli professzor, valamint a híres olasz atomfizikus, Fermi egyik tanítványa, Braun, aztán egy japán Nobel-díjas, egy portugál professzor, név szerint De Matios, és mások segítettek elkapni a múlt hullámait – állította 1998-ban a visszaemlékező francia pap.

Azt is mondta, hogy a látványos végeredmény kép és hang formájában egy tévéhez hasonló szerkezetben, képernyőn jelentkezett. Nem színes, hanem fekete-fehér volt és a hologramokhoz hasonlóan térhatású volt. Brune szerint először Mussolini beszédeit nézték végig és hallgatták le, szóról szóra egyeztetve a későbbi sajtóban, könyvekben megjelent szöveggel. Minden stimmelt…

Utána mentek vissza az időben, hogy a Krisztus előtti időkben keletkezett tragédiát rekonstruálják. Megnézték és meghallgatták, ahogyan az ókori színházban a színészek elszavalják Quintus Ennius szövegét néhány hónappal a szerző halála előtt, aki szintén ott volt a színházban. A tragédiát azóta állítólag ki is adták könyv formájában, csak éppen azt nem írták bele, milyen különös módon találták meg annak teljes szövegét.

Egyházi körökben kétféle történet kering arról, hogy miért pusztították el a gépet, az addig létező egyetlen kísérleti berendezést. Az egyik változat szerint azért, mert például a Krisztus életéből készített korabeli kép- és hangfelvételeken a Messiás nem mindent úgy mondott, ahogyan az a Bibliában áll és ahogyan azt a mai napig tanítják, a Biblia alapján… A másik változat elterjedtebb és többen is hisznek benne – állítja Brune. Az a döntés született, hogy a szerkezet túl veszélyes, és még nem a mai embereknek való. Túl korán fedezték fel, az alkalmazása ma beláthatatlan következményekkel járna. Ráadásul nemcsak a régmúlt volt veszélyes, hanem a közeli majdnem jelen is. Nem véletlenül kezdtek keringeni a különféle nemzetiségű kémek Ernetti atya körül. Hiszen a szerkezet mindent hangot és képet közvetíthetett a múltból – vagyis az előző napról vagy a negyedórával ezelőtt történt eseményekről is! Erre akkor jöttek rá, amikor egyszer a berendezés váratlanul az amerikai nagykövet és a Palesztin Felszabadítási Front küldöttének előző esti titkos találkozóját kezdte közvetíteni.

És ez lehetett a gépezet megsemmisítésének igazi oka. Hiszen attól kezdve, hogy létezett belőle egy példány, bármikor elkészülhetett a második, a tizedik, a százezredik is. És attól kezdve nem létezett volna többé politikai, katonai, tudományos, üzleti, ipari vagy magántitok! Így nem csoda, hogy a végzetes döntést a pápa, Ernetti atya, Gemelli professzor és a többi érintett tudós egyhangúlag hozták meg. Ettől kezdve előállt az a furcsa helyzet, hogy a már idős Ernetti atya nemcsak a gépről nem beszélhetett senkinek, hanem még azt sem árulhatta el, hogy megtiltották neki az információközlést. Magyarán szólva még azt is titkolnia kellett, hogy egyáltalán valamiféle tilalom van érvényben kronovízió-ügyben (amely természetesen nem létezik és sohasem létezett – állította az egyház, de ezt sem mondták ki.) Az egyház attól rettegett: kikerü1 a nagy nyilvánosság előtt, hogy valóban létezett ilyen szerkezet egyes hatalmak elkezdik összeszedni a tudósokat, akik dolgoztak a szerkezeten, és így vagy úgy, de ismét megépítik azt, és persze majd használják. Ezzel hitük szerint igen sokat ártottak volna az emberiségnek. 1998-ban ettől már nem kellett annyira tartani, és nem volt az élők között az a pápa sem, aki egykor érintett volt az ügyben. Jobbára elhunytak a tudósok is, és maga Ernetti sem élt már. Brune atya szerint a megsemmisítés nem a szó szerinti elpusztítást jelenti. A gépezetet – a kronoviziós készüléket és tartozékait – előbb teljes egészében a Vatikánba szállították, aztán szétszedték. Néhány fődarabját, amely nélkül feltehetően nem működne, továbbra is az egyházi állam falai között őrzik. Más, szintén fontos alkatrészeket diplomáciai postával más országokba vittek és ott egyházi központokban rejtegetik. Maguk az őrizők sem tudják, mit bíztak rájuk.

Mi több, valahol elrejtették a tizenkét tudós jegyzeteit és a szerkezet tervrajzát is. Ernetti atya nem sokkal a halála előtt még elmondta Brune atyának, hogy ő maga szállította a Vatikánba a gépet és a tervrajzokat, két, akkor még élő tudóssal közösen. Az egész anyagot egy négy kardinálisból álló bizottságnak adták át, de ezek kilétéről Ernetti nem szólt.

Aztán még az is elterjedt – megerősítette ezt maga Brune atya – hogy Ernetti állítólag titokban készített egy másolatot is a gép tervrajzairól és azt valahová eltette, vagy valakinek odaadta. Mivel egész életében egyházi és bencés körökben mozgott, nem kizárt, hogy egy másik bencés szerzetes őrzi valahol a kronovízió tervrajzait…

A Vatikán elrejtette Ernetti Atya „Kronovízorját”?

kronovizor

kronovizor

Egy francia jezsuita pap által írott új könyv szerint a Vatikán többet is takargat, mint gyerekeket zaklató papok hiteles feljegyzéseit. Egy időgép terveit rejtegeti.

A Vatikán új rejtélye c. publikációban (Le Nouveau Mystère du Vatican, kiadva 2002. febr., Aubin Michel Kiadó, Párizs) a szerző, François Brune Atya elmeséli Pellegrino Ernetti Atya, az olasz bencés szerzetes történetét, aki elismerte, hogy valamikor az 1950-es években feltalált és működtetett egy időgépet, amit ő Kronovízornak nevezett el.

A számos, vallásról és paranormális jelenségekről szóló könyv – közte a bestseller „A halott beszél hozzánk (1988.) – szerzője, Brune személyesen ismerte Ernettit, számos beszélgetést folytatott vele a bencés szerzetes haláláig.

A szokatlan tudomány embere, a briliáns elme, Ernetti Atya a Velencei Benedetto Marcello Konzervatóriumban a világon egyedülálló tanszéket tudhatott magáénak, ez a pre-polifónikus, vagy archaikus zenével (komponálva i.e. 2000 – i.sz.1200 között) foglalkozik. Szintén tudományos fokozattal rendelkezett és jelentős kutatómunkát végzett a szubatomi és kvantumfizika területén. Jó üzletet jelentett számára, hogy tekintélyes ördögűzőként vált ismertté, pályája csúcsán hetente 500 ördögűzést is elvégzett.

Mindez a teljesítmény – figyelemre méltó bárki részéről, arról nem is beszélve, hogy egy papról van szó – eltörpül amellett, amit Ernetti a legnagyobb teljesítményeként tartott számon: egy szerkezet, a Kronovízor, ami tudósok egy csapatának – mint Enrico Fermi és Wernher von Braun – segítségével, ahogy Ernetti állította, képes volt visszapillantást tenni az időben, és feltámasztani a múlt látványát és hangjait.

forrás: Aranylaci, kárpátinfó

A víz üzenete

A japán orvos és kutató, Maszaru Emoto kísérletek tízezreivel igazolta: a víz nemcsak információkat, hanem érzelmeket és tudatot is tárol. A tudós mindezt mély benyomást keltő fotókkal is alá tudja támasztani. A víz elem a legjobb információhordozó, ami csak létezik. A teremtés kezdete óta életfontosságú feladatot tölt be. A víz látja el valamennyi élőlényt a nélkülözhetetlen energiával, és szállítja el a salakanyagokat. Úgy is mondhatnánk, hogy egyszerre „udvari” szállító és szemételhordó.

Maszaru Emoto

Maszaru Emoto

Nem csoda, hogy a vízben sokan – így Mózes, Keresztelő Szent János, Zarathustra és Sebastian Kneipp – Isten teremtő erejét látták. A japán tudós, Maszaru Emoto most azt bizonyította be, hogy a gondolatok, a zene és az ima vízre gyakorolt hatása láthatóvá tehető. A tudós munkája kezdete óta tudja, hogy a víz az élet forrása. Ha a víz elszennyeződik, megszűnik az élet, ezért meg kell akadályozni ezt a komoly környezeti problémát. A szakember munkatársai segítségével kísérletek tízezreiben bizonyította be, hogy a víz minden, de valóban minden információt felvesz. Együtt szenved az emberrel, ahogyan ezt a japán Kobe városban az 1995. január 17-i földrengés után készült képek is bizonyítják. Japánban ma már számos helyen naponta ellenőrzik a természetes víz minőségét, mivel a víz a legkisebb rezgésre is reagál, és azonnal megváltoztatja a struktúráját.

Ha a vizet fagyott állapotban lefotózzák, minden információ láthatóvá válik. A kialakult kristályok, amelyekre a tudós kísérleteit alapozta, világosan beszélnek. Nem csoda, hogy a vizet az elektroszmog is megváltoztatja, vagy hogy a mikrosütőben melegített víz már nem mutat kristályokat, hanem teljesen összezavarodott struktúrát. A mobiltelefonok vagy számítógépek mellett tárolt vízminták rövid időn belül szétrombolt struktúrájúvá váltak, és közepükön fekete lyuk keletkezett. Ugyanannak a víznek a struktúrája teljesen más képet mutatott, attól függően, hogy jó zene, jó gondolatok, imák vagy egyéb pozitív dolog hatásának tették ki, vagy rossz gondolatokkal, agresszióval, kemény rockzenével hatottak rá.

A víz arcai

A Tokió egyik elővárosából, Taito-kuból származó tudós élete sok esztendejét áldozta

vízmolekula

vízmolekula

arra, hogy kitalálja, hogyan lehet a leginkább láthatóvá tenni a vízben tárolt információkat. Kifejlesztett egy különleges fagyasztási technikát, és végül ráakadt arra a módszerre, amely a legjobb lehetőséget kínált a víz kristályszerkezetének optimális visszaadására. A rezonancia mindig akkor keletkezik, ha azonos hullámhossz áll fenn. A vízanalízisnek ezzel a formájával a víz a maga tisztaságában látható, teljesen más oldalról, mint azok az információk, amelyeket a modern vízanalízis mutat.

Hihetetlen, de igaz: még ha a teljesen átlagos írógépen írott szöveget egy cédulán a vízpróbára helyezzük, teljesen más struktúrákat kapunk. Az olyan szavak, mint a szeretet, a köszönöm vagy a lélek gyönyörű kristályokat alakít ki és tesz láthatóvá a mikroszkóp alatt, míg az olyan szavak, mint tökfej, démon vagy Hitler teljesen zavaros szerkezeteket ad. A víz tehát a maga kristályain keresztül olyan üzeneteket közvetít, amelyek a jövőben nagy jelentőségűvé válhatnak az emberiség számára – állapítja meg Maszaru Emoto.

Az ilyen kísérletezés közben felmerül az emberben a kérdés, vajon a gondolatok valóban szabadok-e. Nyilvánvalóan nem, mivel minden egyes gondolatnak megvan a maga frekvenciája, egy adott hullámhossz, pozitív vagy negatív, örömteli vagy építő, vagy kellemetlen és romboló. Ezt a hullámhosszt a másik rezonanciaként vagy disszonanciaként érzékeli, kellemesként vagy zavaróként. Csak a hasonló vonz hasonlót. Ehhez kapcsolódik az a megdöbbentő kísérlet, amelyet egy japán általános iskolában végzett el két gyerek. Egy hónapon át mindennap azt mondták egy rizzsel telt üvegnek: köszönöm, míg egy másiknak: te tökfej! A mikrobák nyilvánvalóan ugyanúgy reagáltak, mint az emberek. A egyikben jobban dolgoztak, mert megdicsérték, a másikban lustálkodtak, mert szidták őket. Négy hét elteltével a rendszeresen megdicsért rizs majdnem megerjedt, és kellemes malátaillatot árasztott. A másik, sokat szidott üvegben a rizs feketére színeződött és megrohadt. Amikor kinyitották az üveget, kellemetlen bűz áradt belőle.

A frekvencia jelentősége

Ha a gondolatok és a szavak ilyen erős teremtő-alakító erővel bírnak, ha minden láthatatlan frekvencia ilyen szembetűnő változásokat idéz elő, ahogyan Maszaru Emoto igazolta, akkor természetszerűleg felmerül a kérdés: milyen hatást gyakorol óvatlanul kiejtett szavaival környezetére az ember? Milyen következményei lehetnek a médiából áradó rossz híreknek, erőszakról és tragédiákról szóló tudósításoknak? Már Szókratész arra tanította a tanítványait, hogy a hírek esetén tegyék fel a kérdést? Jó hír ez? Fontos? Segítő?

vízmolekula

vízmolekula

Valamennyien ismerjük azt a lelkiállapotot, amikor levertek és kedvetlenek vagyunk, de kapunk egy jó hírt, és életkedvünk, energiánk azonnal visszatér. Ennek az a frekvencia az oka, amellyel a hír érkezett. A pozitív rezgések életigenlő információkat hordoznak, a disszonáns frekvenciák élettagadó rezgéseket.

Nyelvünk is kifejezésre juttatja ezeket a láthatatlan folyamatokat. Ha valakikről azt mondjuk, egy hullámhosszon rezegnek, akkor mindenki mindjárt tudja, miről van szó. A negatív kisugárzás mindig a küldő gondolatainak tartalmával magyarázható. Szabadok vagyunk tehát annyiban, hogy azt gondoljuk, amit akarunk, de nem vagyunk szabadok annyiban, hogy elkerülhetnénk az ebből adódó következményeket. Ki mint vet, úgy arat.

A harmonikus hangok meglepő hatása

Az állatok és a növények akár 90, az emberek és a föld körülbelül 70 százalékban vízből állnak. Már csak ebből is világossá válik, mekkora jelentősége van a víznek, és mennyire létfontosságú a víz ezen a földön. Maszaru Emoto és munkatársai nemcsak az országok folyóit és tavait vizsgálták meg, hanem kísérletek százait végezték el zenével is. Minden zene magas frekvenciájú rezgés. Így például csodálatos kristályok képződnek, ha a vizet Beethoven, Mozart, Bach, Chopin és egyéb szerzők muzsikájának teszik ki. A vízkristályok változatos harmonikus alakot vettek fel. Maszaru Emoto szerint a víz valamennyiünk számára üzenetet hordoz. A kristályformák ugyanúgy mutatják a szellemi szennyeződéseket, mint a pozitív, gyógyító hatásokat. Ez arra utal, hogy a vizet cselekedeteinkkel és szavainkkal tisztábbá és szebbé tehetjük.

Ebben az összefüggésben érdekesek Sathya Sai Baba dél-indiai, köztiszteletben álló tanító szavai:”Az egész világ rezgésekből áll. Körülvesznek minket az elektromos hullámok. Mivel ezek a rezgések manapság szennyezettek és tisztátalanok, beszennyezik az ember szívét is. A levegő, amelyet belélegez, a víz, amelyet megiszik, a táplálék, amelyet elfogyaszt, minden szennyezett. Csak az isteni név képes mindent ezen a világon megtisztítani és megszentelni.” Tudatosan vagy tudattalanul, de a szent énekek éneklése minden vallási gyakorlat része. Ez megtisztítja a természetet és a légkört.

A csodás helyek titka

Mindenki ismeri az olyan gyógyulásokról szóló híreket, amelyek zarándokhelyeken történtek. Ez nem mást jelent, mint hogy a víz ezeken a helyeken harmonikus frekvenciákat hordoz. A lourdes-i víz sugárzó kristályai magukért beszélnek. Akárcsak az a vízminta, amely a Fujivara nevű gáttól származik. Ennek a mintának először egészen furcsa formája volt, egy haláltusáját vívó ember arcára emlékeztetett. De miután egy pap imát mondott fölötte, csodálatos, hétágú kristállyá változott.

Feltűnő, hogy a kristályok egy bizonyos alapminta nyomán rendeződnek el, de mégsem hasonlítanak egymáshoz, akárcsak az emberi arc vagy a hópehely, mindegyik egyedi. Vajon ki alkotta ezeket a kristályokat? Van, aki szerint Isten, mások szerint a természet. A hinduizmus szent könyveiben az áll, a természet Isten látható ruhája.

Maszaru Emoto nemrégiben egyesületet alapított Svájcban, a Szubtilis Energiák Világintézetét. Ez az intézet a finom szerkezetű energiák tudományos kutatását célozza, különös tekintettel a vízre. De ennek a munkának a kiterjesztése olyan eredményeket hozhat, amelyek az egész világ számára nagy jelentőségűek lesznek. Választ adhatnak például arra a kérdésre, hogyan őrizhetjük meg az életet a környezetszennyeződéstől, hogyan teremthetjük meg újra az elveszített harmóniát? Az egyesülethez bárki csatlakozhat, és már csatlakoztak is híres tudósok, írók, művészek a világ különféle országaiból.

összeállítottta: Karsay István

A Piramisok Titkainak Leleplezése – Az Eredeti – Teljes Film (La révélation des pyramides)

Színes, magyarul beszélő, dokumentumfilm.

A piramisok évszázadok óta izgalomban tartják az emberiséget, az egyszerű turistáktól a kutatókig, tudósokig. Ez a hat évig készült, lélegzetelállítóan izgalmas dokumentumfilm egy fantasztikus utazásra hív minket, Kínától Peruig, Egyiptomtól Mexikóig, hogy felfedje a világ különböző részein található piramisok rejtélyét, feltárva ezeknek az elképesztő építményeknek az üzenetét a modern kori emberiség számára, alapjaiban változtatva meg a történelmünket és a jövőnket is.

Zenélő Maja piramisok…?

A maják kr.e 1800 körül épült piramisaikkal az istenekkel akartak kommunikálni?
Mexikói és amerikai kutatókból álló csapatnak a New Scientistben megjelent tanulmánya arról számol be, hogy a piramisok lépcsőfokain haladók lépteinek visszhangja olyan, mintha záporeső cseppjei hullanának a tócsába. A kutatók ebből a szempontból két piramis lépcsőjét vizsgálták: a Chichen Itza-it és a közép-mexikói Teotihuacan Hold-piramisét. A visszhang mindkettő esetében a gyorsan hulló esőcseppek hangját idézte fel. Erről a különös hangjelenségről tudományos körökben már régóta folyik a vita. Egyesek szerint a hatást az építmény szerkezetének üressége okozza. Mások, így a fenti kutató

maja piramis

maja piramis

csoport is, úgy gondolja, hogy a hangok szóródásából következik és a maják tudatosan építették így meg a piramist. Feltételezik, hogy ezeknek a hangoknak az előhívásával, tulajdonképpen Chaac-kal, az Esőistennel akartak kapcsolatba lépni, az ő segítségét kérték a gyakori szárazság idején.
Jorge Cruz, a csoport mexikói tagja úgy gondolja, hogy „egy kis képzelettel azt is lehetne mondani, hogy a maják a piramisokat hatalmas hangszerekként használták, amelyekkel isteneikhez szólhattak”. Egy brit kolléga ellenvetése, miszerint mindkét piramist restaurálták azóta, hogy a maják felépítették, ami rontja a kutatás eredményességét, további munkára ösztönzi a csapatot.

“Ülj le a mexikói El Castillo piramis lépcsőjére és hallgasd azt a furcsa hangot, amikor a többi látogató lépked felfele a hatalmas lépcsősoron. Lépteik “zenélni” kezdenek, pont úgy mint ha az esőcseppek alá egy vödör vizet tennénk. Vajon a maják így próbáltak kommunikálni az istenekkel?” – teszik fel a kérdést a mexikói és amerikai kutatók beszámolóját publikáló newscientist.com honlapon.
A Yucatan-félszigeten lévő maja romvárosban áll El Castillo néven ismert piramistemplom lépcsői által keltett “esőcseppzene” jelenségét Jorge Cruz, a mexikóvárosi Gépészmérnöki és Villamosmérnöki Egyetem kutatója, valamint és Nico2013.12.19. “Zenélő” lépcsők a maja piramisokban?

Declerc, a Georgia Institute of Technology kutatója kezdte el elemezni. Felfedezték, hogy nem csupán az El Castillo az egyetlen maja piramis, amelyik “zenél”. Ugyanezt a hanghatást tapasztalták Mexikói – völgy romváros Hold-piramisánál, a Teotihuacan-nál is.
Megmérték mind a kép piramis alján a felfele haladó turisták léptei keltette hangokat és az elemzések során kiderült: a léptek teljesen azonos hanghullámokat generálnak mind a két létesítménynél.
A két kutató meggyőződése, hogy a széles körben elterjedt nézettel szemben, miszerint az El Castillo-t a tollas kígyó istennek Kukulcan-nak szentelték, a kastélyt Chaac-nak, az eső istennek is emelték, akárcsak a Hold-piramist. Feltételezésük szerint a mexikói piramisok egyfajta hangszernek tekinthetők, de arra nincs közvetlen bizonyítok, hogy a maják játszottak velük, és így kommunikáltak az esőistennel, ugyanis a fennmaradt maja szövegek nem utalnak ilyen felhasználásra. (forrás: fenet)