articsóka filmklub

articsóka filmklub

Célja a hagyományos filmklub kereteinek szétfeszítése, az érdemtelenül mellőzött,

articsóka filmklub

2010 – 2011

művészi értékekkel rendelkező filmek bemutatása. A vetítések alkalmával a hazai filmforgalmazásból kimaradt, „láthatatlan filmtípus” vagy kevéssé ismert, underground, a filmnyelvet kiszélesítő művek kerülnek bemutatásra, melyeket nehéz behatárolni. A változatos filmformák a műfaji keretek alóli kibújást, a kísérletezést, a formanyelv megújítását vagy a humor sajátos kifejezését teszi lehetővé. Ezekkel biztosítva a művészi értékek és az alkotói szabadság meglétét. Az alkotásokat tematikus összeállításokban és a lehetőségekhez mérten, minden vetítés alkalmával más-más szempont alapján válogatjuk, és meghívott vendégekkel, szakemberekkel, interaktív beszélgetésekkel tesszük élvezetesebbé. Filmvetítések után a vizuális alkotásoknak rendhagyó módon otthont adó improvizációs műhely létrehozásán fáradozunk, amelynek lényege, hogy a vetítések alkalmával más-más meghívott zenész improvizál, így létrehozva egy különleges audiovizuális élményt klub jelleggel. (blog)