Diaetetika – Könyvbemutató

2019. január 21. Hétfő 18.00 – Festetics Palota (tükör terem)

A helyes és célszerű táplálkozás tudománya! Megjelent 1818 –ban.
Az egésséget fenntartó, és a Betegségtől tartóztató RENDSZABÁSOK.

diaetetika01Zsoldos János (Orvos Doktor, több Tudós Társaságoknak Tagja, Tekintetes Nemes Veszprém Vármegye Első Rendes Orvosa, és Tábla-Birája)

“…megtestesítője a régi magyar orvos fogalmának,aki minden tudásával a köz javát szolgálta … az első magyar nőgyógyászati könyv íróját is tisztelhetjük személyében…” Korbuly György
„Az egész könyv a prophylaxis szellemében íródott. Fontos tehát, az alap gondolat: az egészség megtartása kötelesség. ” Mészárosné Varga Mária Dr írása (1976.Veszprémi Kórház )

Édesapja hagyatékából újból kiadta Kissné Lehoczky Gyöngyi.

Zsoldos János
Sopronban és Debrecenben tanult, azután 1790-től 1792-ig Halason volt tanító. 1792-ben a jénai egyetemre utazott orvostudományt hallgatni. 1794-ben Bécsbe ment tanulmányait folytatni, s itt is avatták doktorrá 1795 decemberében. 1796-tól kezdve Pápán működött, mint Veszprém megye főorvosa. Pápán női korházat létesített. Az első hazai egészségügyi jogszabálygyűjtemény és nőgyógyászati könyv szerzője. Egészségügyi népszerűsítő munkákat is írt.

A rendezvény ingyenes, de regisztráióhoz kötött:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftuO57mNZGwjsZbeJKver9GQ5YysknoAtjr4kllSrIhrvKaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

Helyszín: Festetics Palota (1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.)

Könyv ára: 3.500,- Ft
Csak rendelés útján megvásárolható vagy a könyvbemutatón!

Rendelés: matine@matine.hu v 06203125925

Könyv jelent meg a márianosztrai pálos kolostorról

A budapesti Központi Papnevelő Intézet dísztermében mutatták be december 17-én a márianosztrai pálos kolostor történetét ismertető, „A fényes kolostor” című kötetet, mely az Ecclesia Szövetkezet gondozásában jelent meg. Az eseményen jelen volt Beer Miklós váci megyéspüspök.

img1A kötetet Vadász Judit Mária Magdolna nővér, fogadalmas remete állította össze. A kiadó részéről Török Csaba, az Ecclesia Szövetkezet elnöke köszöntötte a résztvevőket. Mint elmondta, a kötet tulajdonképpen hazaérkezett, hiszen a bemutató helyszíne egykor a pálos rend nemzetközi központja volt.

„Sok szálon kötődöm a pálos rendhez, magam is pálos konfráter vagyok” – kezdte beszédét Beer Miklós váci megyéspüspök, majd elmondta, az egykori pálos, a mai belvárosi Kisboldogasszony-templomban (Egyetemi templomban) szentelték alszerpappá 1965-ben. Első önálló lelkipásztori szolgálatát a márianosztrai kegytemplomban töltötte. Itt ismerte meg az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend szellemiségét, lelkületét. A zarándokokat fogadva sokszor jutott eszébe, milyen jó lenne egy olyan kötet, melynek alapján részletesen is mesélhetne a kolostor történetéről. Most végre megszületett egy olyan mű, mely rendkívüli alapossággal mutatja be a pálos rend múltjának egy fontos szeletét.

img2Beer Miklós püspök kiemelte, hogy Borsos János József emeritus tartományfőnök – akinek 80. születésnapjára született meg a könyv – követte őt a márianosztrai plébánia élén. A váci főpásztor külön megköszönte, hogy Mária Magdolna nővér a pálosok története mellett kitért Migazzi Kristóf (1714–1803) bíboros, váci püspök életének azon eseményeire is, melyek a márianosztrai kolostorhoz köthetők.

img3A kötetet Völgyesi Levente diakónus, egyetemi docens, a könyv szakmai lektora ismertette. A szerző hét éven át dolgozott művén. A kötet tudományos alapossággal készült, ezt jelzi az is, hogy mintegy 3 ezer lábjegyzet található benne. „Ez a kötet olyan, mintha egy oknyomozó riporter munkája lenne.” Mária Magdolna nővér egészen apró kis mozaikdarabokat illesztett egymás mellé úgy, hogy az végül egy teljes képpé alakult. A mű három nagy részre tagolódik. A középkori időszakot bemutató fejezetekben megelevenedik előttünk a kolostor, láthatjuk, hogy ebben az időben milyen életet éltek a szerzetesek. A mű gerincét a barokk kor adja – Márianosztra a török kiűzését követően újraéledt –, ezekben a fejezetekben a kolostort műszaki, bölcsészettudományi és művészettörténeti oldalról is bemutatják. Igen érdekes a Szent Borbála-kápolna történetének rekonstruálása, de ugyanígy izgalmas kérdéseket vet fel a kegykép keletkezésének története is.

A kolostor könyvtára már nem létezik, de a szerző a leltárok alapján beazonosította annak köteteit, méghozzá úgy, hogy ezek a dokumentumok pontatlanul tartalmazzák a könyvek adatait. A szerző a márianosztrai képzést is rendkívül részletesen és érdekesen mutatja be. Ebben a könyvben nem a nagy történelmi eseményekkel, politikusokkal vagy hadvezérekkel, hanem a hétköznapi szerzetesi élet mindennapjaival találkozhatunk – az ételadagok beosztásán és az imarenden keresztül a ruházaton és a studensek vakációrendjén át a betegellátásig mindenről olvashatunk.img5

A modern kor ismertetésénél láthatjuk, hogy abban az időben, amikor a pálos rend nem működhetett, a világi papok is fenntartották a pálos lelkiség folyamatosságát. A 20–21. század történeténél érdekes, hogy sok esetben kevésbé dokumentált, mint a megelőző korszakok. A kötet végén a szakirodalom ismertetése és a függelékek adatai mellett színes fotók hozzák közelebb az olvasóhoz a kolostor történetét. Végül Völgyesi Levente leginkább azoknak ajánlotta ezt a könyvet, akik „szeretik az Egyházat és a történelmet”.

img6A bemutató végén Vadász Judit Mária Magdolna nővér és Borsos János József emeritus tartományfőnök adott át tiszteletpéldányt azoknak, akik segítették a kötet létrejöttét. Az eseményen közreműködött Nagy Réka csellóművész.

Fotó: Merényi Zita

Baranyai Béla/Magyar Kurír

forrás: http://www.magyarkurir.hu/

Emberek Aranyban

emberek aranybanHamarosan megjelenhet az Emberek Aranyban kiállítás katalógusa. Ez a kiadvány több, mint katalógus, hiszen rengeteg régészeti adattal mutatja be a kiemelt lelőhelyek feltárását (Berel, Arzhan, Issyk), áttekinti a teljes szkíta kultúrát, bemutatja az Ostrov Krym labor működését, és kitér a hazai szkíta leletanyagra is. És emellett persze tárgyról-tárgyra bemutatja a kiállítás anyagát. Több mint 100 színes oldalon, olyan képekkel, amelyek itthon még nem publikáltak. A kiadvány 400 példány elővásárlása után nyomdába kerülhet végre. Aki teheti, és segítené a nyomdaköltségek előteremtését, annak most egy kedvezményes árú elővásárlásra van módja. A kiadvány várhatóan 4.950,- Ft-os áron kerül forgalomba. Elővásárolva 4.000,- Ft-ért lehet hozzájutni (2014. június 21.-ig), amit a nyomdából való kihozása utáni 24 órán belül postázunk mindenkinek. Civil Régészeti Alap

Előrendelés információ itt!

A szeretet alkimiája

Válogatott Szufi versek

Mohammed Shirin Mághribi – 1408
Szereteted ragyogása

Minden lélek kapcsolatban áll veled

Nincs egy olyan darab kő, virág vagy fűszál
Amely ne lenne a te létezésed része

Ennek a világnak minden egyes részében

A te szereteted fénye ragyog át minden atomot

Szanái, Abul-Madzs Madzsúd – 1131
A rejtett érték

Szabadulj meg önteltségedtől
Hogy megtaláld saját magad

Amikor te vagy az égövezet
Miért is aggódnál a csillagok miatt?

A világot nyilvánvaló dolgok alkotják
De te önmagad vagy a rejtett érték

Ujjongva emlékezz arra, hogy te vagy a világ maga

Rúmi, Maulani Dzsalál-Ad-Din Muhammed 1207 – 1273
Az igaz élet

Az igaz szeretet nem más, mint kortyolgatni
Az örökkévalóság borát
Ebben az állapotban, a lélek csak is a halálon keresztűl
Találja meg magát
De mi az ellenkezőjét akarjuk
Azt hittem először megismerem, és úgy halok meg
De válaszként igy felelt:
Aki engem megismer az örök életre lel

Simon Imre fordítása

“Jogtalanság nem szül jogot, törvényt meg pláne nem.

Szakrális királyaink azért szakrálisak, mert eredetük nem “földi“, vérvonaluk Nimródig visszavezet.  A törvényeknek a szava-tolója mindig is a király volt, s amilyen minőségű ember volt a törvény őre, olyanra sikeredett annak bevasalása is a népek felett. Király szó eredeti jelentése ÖRZŐ! A király a világegyetem törvényeit volt hivatott betartatni, hogy rend legyen a világban. Ég-föld távolság van, a Törvény és a rendelet közt. Ma rendeleti irányítás van és jog a törvény helyett, amely értelmében soha nem kerülhettünk volna ebbe a szerepkörbe, amiben most vagyunk, adott a jogász, hogy kimagyarázza, a kimagyarázhatatlant. Semmilyen Szerződés RÁNK nem vonatkozik. A nagy “alkotmányozási” láz arról szól, hogyan törvényesítsék egyesek azt, ami nem lehet az. Vmi hogyan legyen nemzetté, miközben összemossa a határokat. A helyzetet senki megszüntetni nem képes, csak azok, MI, akik pontosan tudjuk, hogy az amit láttatni akarnak velünk, nincs és nem is lehet.

Jogi kérdésről nincs szó, mert mint jog, nincs!” 

idézet egy levélből…

A Világbiztonság Nyílt Társadalom és Társaság alapítójának összefoglalója

Tisztelt Olvasók!
Világunk szinte minden kultúrájából rendelkezünk nagy értékkel bíró, értékelhető képsorozatokkal. Képességünk alapja a tiszta képi gondolkodás fejlesztése, valamint illesztése az írott tartalommal és a kimondott szóval. A képi hasonlóságok alapján történő adatrendezés nem más mint: Az éteri fény rezgésmintáinak találkozása az anyagi világban megnyilvánuló hang rezgésével.

A magyar nyelv kifejezetten kitűnő képmegjelenítő tulajdonságokkal bír. Képesít bennünket egy lélekminőségre való törekvésre.
Önmagunkat is jobban megismerjük ha tisztában vagyunk az élő nyelv ősi szerkezetével, ősgyökrendszerével…

Az ember hatalmat kapott az elemek felett. Az elemeken keresztül elérhető szint a láthatatlan Éter elem, mely a testen kívüli létezés megértése felé visz. Az elért elem tehát az Ért-elem. Az én-elem az önálló tudat, a fél-elem leküzdése, a magasabb szintű létezés felfogásának alapja. A szer-elem ugyanakkor a megosztott kétség megszűnése, a természetes kettősség egysége. Mindez a Teremtés többszöri, újra átélése felé vezet. Mi vagyunk az Égig érő fa! Az Élet és Tudás fájának egysége, az agyi neuronhálózatban és a szívben, majd az egész testben: a fény kiteljesedése.

normál szakrális geometria - IEOIE

normál szakrális geometria – IEOIE

Az Őselemek Univerzumának és a téridő szerkezetének jelképrendszere. A szakrális geometria alapjai az egyistenhívő és a nem istenhívő vallásokban megegyeznek. Az ember hatalmat kapott az elemek felett. A megvilágosodás és az angyali tudás kapcsolata.

Fény és tűz, az energia kiáradása: P-R ősgyök. Pirkadat, parázs, arcpír, paripa (parázs-ló), párduc (a Nimród hagyomány szent állata). Paradicsom szavunk is többszörösen szent összefüggésekre világít rá: A gyümölcs alakja a tórusz, Világegyetemünk védelmező mezőinek alapformája. A mennyei paradicsom  az első emberpár adásának és a kiáradásának isteni otthona: “pár a dicső honból” a Paradicsomból.

szógyökök

szógyökök

Ezek az összefüggések a finnugor elmélet szerint nem léteznek. Ahogyan a dob-doboz-toboz-toboroz képi összefüggések sem. A tört-én-elem szavunk olyan értelmezése, mint a nemzettudat szétesése, csak véletlen a hivatalos oktatási rendszer szerint.
A finnugorizmus-tana kizárólagos és ezáltal szélsőségeket szül! Egy nemzetközi oktatási rendszert kell létrehoznunk közösen. Ezen dolgozunk, célunk a Magyar Különösség Egyetem hivatalos megalapítása és nemzetközivé tétele.
Mára több mint 17.000, válogatott képes leírással rendelkezünk. Földünk minden fellelhető kultúrájából elemzünk. Ezen adott adat-áradat több szinten, kategóriákba és albumokba van sorolva. A képekhez leírások, kulcsok és vitafelületek kapcsolódnak. Az információt jelképi kulcsokon keresztül tudjuk újrarendezni.
Turul szófordulatok: Turul, terül, térül, tárol, töröl, tarol, …
A térbeli, holografikus adattárolás alapműveletei.
turul szófordulatok

turul szófordulatok

Agyunk két féltekéje és a köztiagy egy szent hármas rendszer. Hármashalom, ógörögül ἐγκέφαλον, én-kép-halom. A sólyom közel 400 km/órás zuhanórepüléssel és az ehhez kifejlesztett reflexeivel, a leggyorsabb képekben gondolkodó lény a Földön! Olyan mint egy gyors, kép alapú számítógép. A nevének forgatásában az agy működése is benne van. A ragadozó madarak leggyorsabb és legveszélyesebb képviselője. A levegő királya. Ezek után nem is lepődünk meg azon, hogy a turul szó forgatásában az összes szükséges művelet szerepel ami egy számítógép alapjaihoz kell!
Töröl: nagyon fontos minőség! A keselyűk áldásos tevékenységére hívja fel a figyelmet. A felületes ismeretekkel rendelkezők negatív jelképet látnak benne, pedig nélkülük a fertőzésveszély és az új antitestek kifejlődése (kollektív immunrendszer fejlődése) sem menne olyan gyorsan, mint ahogyan az szükséges!Jelképrendszer elemző képtárunk tehát fejlett képességgel rendelkezik. Ezzel a módszerrel képesek vagyunk, egy igen fejlett módon értelmezni Őseink üzeneteit. A fontosabb üzeneteket hamarabb megtaláljuk, mert több figyelemfelkeltő összefüggést is találunk.

A számítástechnika eszközeivel mutatjuk be a jelrendszerek kapcsolatait és átmeneteit. Legyen a vizsgálat tárgya egy 3 dimenziós szobor vagy épület, vagy 2 dimenziós mandala, a szerkezetekben fellelhető hasonlóságokat megtaláljuk. Az összefüggéseket írásos vagy akár zenei hangminták alapján is alátámasztjuk.
Egy színes, összefüggő világkép tárul elénk. Magas szintű (halmozott) összefüggések világítanak rá a kutatások helyes irányára. A magyar nyelv ősgyökrendszerében algoritmusokat találunk. Úgy tudjuk forgatni a szavakat és a kapcsolódó képeket mint a Rubik-kockákat.

normál rubik-kocka

normál rubik-kocka

A Rubik kocka módosított változatai megfelelnek a szabályos testeknek és duálisaiknak. A szabályos testek vetületei a terüléseik. A szakrális tudásban az Őselemeknek, a modern tudományban a halmazállapot-változásoknak felelnek meg. Ide kapcsolódó kifejezések: Él, élek, keret, kereszt, karát, kerül, térül, terül, fokok, fokosok, sark árnyak…
Gyűjteményeinkben a Föld minden részéről megtalálhatók: Barlangrajzok, ősi ABC-k és jelképrendszerek, zászlók, címerek, régészeti leletek, pecsétek, érmék, múzeumi tárlatok, hagyományőrzés, csillagképek, kódexek, műalkotások, gyógynövények, tudományos eredmények, stb.

Anyagaink több mint 5 éve teljesen nyilvánosak. Azóta egyre jobb hatásfokkal fejlődik a közösségi munka, melybe bárki bekapcsolódhat.

Jómagam 12 éve rendezem számítógépes környezetben is az információt. Ez idő alatt szinte minden párt megkeresett. A magyar gyökerű nemzetközi kezdeményezés politikai függetlenségét megőriztem. A szervezet politikán felül áll. Információ-elemző rendszerünk fejlesztését folytatjuk.

Fejlesztéseink a MAGHUN – Világörökség és Hagyomány boltban való vásárlással támogathatók.
– Világbiztonság: Ismeretterjesztő képeslap sorozat
– Könyvek a magyar nyelv rejtett összefüggéseiről.
– Hagyományőrző viseletek és kiegészítők.

– Utazás világunk jelképrendszereiben, az összefüggések bemutatása a magyar világkép értelmezésével.

MAGHUN

MAGHUN

Legújabb összefoglalónk:

Minden lelkes és lelkesedő olvasónak Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánok!

Bednarik Richárd
Világbiztonság – Nyílt Társadalom és Társaság
alapító

Magyarország kulturális helyzete a rendszerváltás óta

Magyarország kulturális helyzete a rendszerváltás óta

A rendszerváltás Magyarország kulturális piacának kialakulására is hatással volt. Létrejött a kulturális javak megteremtése, adás-vétele, kínálata, kereslete, mint piaci mechanizmus. A kultúra egyes területein (mozi, színház, internet, könyvkiadás stb.) különválasztódik a kínálat, a kereslet és a fogyasztási oldal.

A rendszerváltás után kialakult piacgazdaságra való átállás következményeként minden társadalmi alrendszerben (politika, gazdaság, kultúra stb.) radikális változások történtek. Az 1996. évi médiatörvényként emlegetett szabályozás szabad teret nyitott a rádiózásnak és a televíziózásnak, lehetőséget teremtett a hiteles, politikától mentes tájékoztatásra, „…a tájékoztatási monopóliumok kialakulásának megakadályozására”. Ezzel megteremtődtek a médiapiac kialakulásának és működésének feltételei.

Ezen változások mellett átalakulás zajlott az oktatási rendszerben is. Az 1993. évi LXXIX. közoktatásról szóló törvény teret nyitott a magánóvodák és iskolák intézményei előtt. A Nemzeti Alaptanterv (NAT) életbe lépésével pedig létre jött egy új gazdasági szereplő: a tankönyvpiac.

Ezek a változások jelentősen átalakították társadalmunk szerkezetét. Nőtt az értelmiségiek (iskolai végzettség alapján magasan képzett szakemberek) aránya illetve megjelent a vállalkozói réteg.

Mindezen változások erősen befolyásolták a kulturális fogyasztást.

Sobel szerint kétféle kulturális fogyasztási jelleget különböztethetünk meg: otthonülő és eljáró típusú tevékenységet.

„Otthonülő típusú” kultúrafogyasztó lehetőségei

A könyvpiacot Magyarországon fellendülés jellemezte. Nőtt a kiadott könyvek száma, mellyel felkúsztunk az európai középmezőnybe. A példányszámok nem követték a kiadványfélék számának alakulását. A kiadott könyvek nagy része szakirodalom, majd egyenlő arányban ismeretterjesztő és szépirodalmi művek, jelentősen csökkent a kották, füzetek, zeneművek példányszáma, míg a térképeké gyarapodott. Jelentős mértékben növekedett a tankönyvek súlya, némiképp a szakirodalom aránya is nőtt, ám minden más típusú könyv példányszáma és aránya visszaesett.

tudományos ismeretterjesztő és szakkönyveket tekintve legkelendőbbek az általános jellegű művek voltak, majd ezeket követték a filozófiai, pszichológiai kiadványok, végül az alkalmazott és természettudományok, valamint a művészetről, sportról szóló könyvek. Ezen a területen is jelentősen növekedett a külföldi szerzők által kiadott írások száma, míg a példányszámok minden nemzetiség esetében erőteljesen csökkentek.

szépirodalmi művek és füzetek jelentős része regény és elbeszélés. A kiadott művek száma emelkedett, ám a példányszám erőteljesen visszaesett. Legkisebb példányszámban verses művek kerülnek kiadásra. A kortárs hazai szerzők iránti kereslet jelentős mértékben csökkent, ezzel ellentétben a külföldiek iránt nőtt. Egyre gyakoribbá váltak a már elhunyt szerzők műveinek újrakiadásai.

A példányszám visszaesés az ifjúsági és gyermekirodalomban kiadott könyveket sem hagyta érintetlenül, bár legkevésbé a 6-14 éveseknek szánt művekre hatott. A külföldi szerzők ebben a műfajban is átvették a vezető szerepet. A kiadók kelendőbbnek tartják az élő szerzők műveit.

A tankönyvpiac szabaddá válása a tankönyvek választékának bővülésével és példányszám gyarapodással járt, mely a középfok kivételével minden oktatási szintet érintett, de legfőképpen az alapfokú képzést. Bővült a kiadványok köre a tanfolyamok és egyéb képzési formák elterjedése miatt is. A felsőfokú képzés kínálatának bővülése szintén tankönyvgyarapodáshoz vezetett. Erőteljesen növekedett a nyelvészeti, természettudományi, művészeti, történelmi témájú új könyvek száma, majd később javuló tendenciát mutatott az általános művek mellett a filozófiai, pszichológiai, vallási, hittudományi, államtudományi, statisztikai, valamint a sporttal, kereskedelemmel foglalkozó tankönyvek.

A könyvfogyasztás mértékének megítélése nehéz feladat, mivel nagyon kevés ilyen irányú felmérés áll rendelkezésünkre. Megítélni inkább csak a háztartások költségvetésének e célra fordított kiadásai szolgálnak, melynek mértéke folyamatosan alul maradt a könyvek árának emelkedéséhez képest. A pénz mellett az olvasásra szánt idő is alakítja a mérlegmutatókat. Leggyakoribb a középiskolások körében volt, ám mégis náluk esett vissza legerőteljesebben az olvasási kedv. Érdekesség, a Biblia mellett a leggyakrabban forgatott mű a szakácskönyv.

sajtótermékek piaca folyamatosan bővült. Kisebb kiadók, és lapjaik jelentek meg, majd tűntek el. Folyamatos a mozgás a napi, heti és havi lapok választékában. Vannak évek óta állandó sajtótermékek, amelyek példányszáma is folyamatosan változik, olykor stagnál. Megjelentek külföldi, több évtizedre visszatekintő kiadványok, melyek eredeti stílusban csak magyar szerkesztők által összeállított témájú sajtótermékként kerülnek piacra. A folyóiratokat a nők jobban kedvelik, és többet olvassák, mint a férfiak, akik inkább a napilapokat részesítik előnyben. Újságot a legnagyobb arányban a 60-74 évesek olvasnak.

rádióműsor-szolgáltatást a médiatörvény megalkotása befolyásolta. Létrejöttek a közszolgálati – melyek lefedettsége az egész országra kiterjed – rádiók mellett a kereskedelmi rádiók is. Ez a piac napjainkban is folyamatosa bővül. A tömegkommunikációban bekövetkezett változások a rádió műsorstruktúrájára is hatással voltak. A tájékoztató jellegű műsorok aránya és a reklámjellegűeké nőt, míg a kulturális, vagyis szórakoztató, színházi közvetítések, oktató műsorok aránya visszaesett. A rádiózás a legolcsóbb szórakozási forma, mivel havi díj, vagy előfizetési díj nélkül egyszeri befektetéssel évekig hallgatható.

televíziózás nyújtotta kínálatot szintén meghatározta a médiatörvény. Egyre másra alakulnak a kereskedelmi csatornák, regionális, városi televíziók, szakosodott tévécsatornák (pl.: zene, sport, főző csatornák, stb.), melyek megszüntették a közszolgálati TV-k monopóliumát. Kiépültek a helyi kábeltelevíziós hálózatok. A csatornák műsorideje megnőtt a korábbihoz képest. A műsoridő közel felét a szórakoztató műsorok teszik ki, melynek nagyrészét a filmvetítések jelentik. Ezenfelül jelentős mértékben vannak jelen a tájékoztató jellegű adások, hírek, kommentárok. Nagymértékben csak a filmvetítések, és egy-két kulturális műsor ideje mutat növekedést, míg a színházi előadások és hírek műsorideje nem változott, műsorstruktúrán belüli arányuk visszaesett. Megjelentek a vallási műsorok. A televíziózás az a forma, mely a legnagyobb változáson esett át. A kínálat folyamatosan bővült napjainkban, és erőteljes a kereslet új televíziós szolgáltatások iránt. A műszaki háttér fejlődése is hatással volt és folyamatosan hatással van a televízió mellett töltött időre.

Az életkor előre haladtával egyre többen választják ezen kultúrálódás és szórakozás formáját. A fiataloknál sokszor csak háttérként szolgál étkezéshez, beszélgetéshez, tanuláshoz.

Az otthonülő típusú kultúrálódási lehetőségek Magyarországon egy kevésbé ismert, de egyre inkább elterjedtebb formája az internet. Általa az összes említett kultúrálódási forma egyre jobban elérhető és igénybe vehető.

„Eljáró Típusú” kultúrafogyasztó lehetőségei

A kultúra területén bekövetkező változások a könyvtárakra egyaránt hatással voltak. Számuk jelentősen visszaesett, ám a könyvek számát tekintve gyarapodás figyelhető meg. Ez a változás legnagyobb részben a szakkönyvtárakban történt, mely az oktatással hozható szoros összefüggésbe. 1995-ben létrejött a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK), mely teret adott az„otthonülő típusú” kultúra kedvelőinek, mivel lehetőséget teremtett az interneten történő olvasáshoz.

Bár a könyvtárak száma jelentősen csökkent, a beiratkozók tábora ennek ellenére bővült. Növekedett a munkahelyi és önkormányzati könyvtárak látogatottsága, egyre nagyobb szerepet kapott az olvasóterem, valamint a számítógépek igénybevétele.

A gyerekek körében ezen kultúrálódási forma veszített vonzerejéből.

Legnagyobb igény a szakkönyvtárak iránt mutatkozott, mely a felsőoktatásban résztvevők számának növekedésével is magyarázható.

közművelődési intézmények száma gyarapodott, melyre hatással volt az alapítványok, illetve az egyesületi kézben lévő intézmények megjelenése, valamint az önkormányzatok számának emelkedése. Míg a műsoros estek száma nőtt, addig a művelődési közösségek, klubok, tanfolyamok száma erőteljes visszaesést mutatott. Ennek egyik oka, hogy sok tanfolyamot az erre a célra irányuló vállalkozások működtettek. Növekedtek az ipar- és képzőművészeti, valamint fontos szerepet kaptak a fotó- és népművészeti kiállítások.

A műsorestek iránti kereslet is megnőtt, míg a klubok taglétszámának drasztikus csökkenése maga után vonta megszűnésüket.

mozi és filmgyártásban megjelent egy változatosabb tulajdonosi réteg. Nagyos sok városi mozi (általában műemlék épület) helyét felváltották a bevásárlóközpontokban létesült új típusú multiplex-mozik, melyek nagyobb befogadóképességgel, több teremmel és modernebb felszereltséggel rendelkeznek. Ez a változás az előadások számának növekedését vonta maga után, mivel egy helyen több teremben folynak a vetítések. A mozik megszűnésével csökkent a látogatottság, majd idővel növekvő tendenciát mutatott. A filmek nemzetközi kínálatát tekintve az amerikaiak vitték el a pálmát, a magyar filmek gyártása és népszerűsége eleinte alábbhagyott, majd ismét növekedni kezdett, csak a francia és angol filmek tartották meg pozíciójukat.

színházak számukat és előadásaikat tekintve bővülő kínálatot biztosítottak a közönség számára, ennek ellenére látogatottságuk eleinte megcsappant, majd idővel ez az igény ismét növekedni látszott.

A szabadtéri játékok sem mozgattak már meg jelentősebb embertömegeket. A színházak iránti igény összességében nem érte el a korábbi évekét, ezzel ellentétben a külföldi vendégszereplések látogatottsága folyamatosan pozitív irányú változást mutat.

hangversenyek, szórakoztató műsorok által nyújtott kereslet és kínálat műfajonként eltérő.

Egészét tekintve minden műfajnál csökkent ez az arány, kivéve a kamarazenét. A cirkuszi előadásokat sem kímélték ezen változások.

múzeumok által nyújtotta kultúrálódási lehetőségek bővültek. Gyarapodott a múzeumok, a kiállítások, tárlatok és műtárgyak száma. Népszerűbbek lettek a műemlékek, emlékhelyek, régészeti, történeti és regionális jellegű kiállítások. Ettől függetlenül a látogatottságuk, és a múzeumok iránti kereslet a kínálat ellenére visszaesett.

Tömegkultúra

A rendszerváltás óta végbement változások a kultúra szerkezeti változását is maguk után vonták. Az egyre jobban színesedő kínálat ellenére összességében véve a kereslet csökkent a mozi- és múzeumlátogatók, színházba járók, könyv- és újságolvasók száma, miközben az otthoni tevékenységek közül nemcsak a tévénézők száma nőtt, hanem a tévénézésre fordított idő is. Egyre inkább terjed a számítógép és internet használat, ami azt jelenti, hogy egyre könnyebben, és gyorsabban lehet információhoz jutni. Ez némiképp kompenzálja a kulturális intézmények eltűnését. Nem kis változások történtek a kultúra területén, ám megítélésük sokszor nézőpont kérdése. Agárdi Péter szerint vitathatatlan tény, hogy „… a kulturális nyitottság, pluralizmus és a tényleges szabadság immár valóságos élmény; kialakult a kulturális piac.”

SUMMARY

The paper ams to present the cultural relations of Hungary in the 1990s, not only from statistical but also from economic and culture-sociological point of view. The events of the late 80′s and the early 90′s affected the culture, as well. The term ‘cultural market’ suggests that it includes the production, purchase and sale, the supply and demand of culture, that is, culture as a market mechanism. The study covers the individual areas (book, publishing, theatre, cinema) with a distinction of supply and demand of consumption sides. The author offers a review of the market of free competition, providies details of the quality and price of cultural goods as well as, of the behaviour of the actors of the market.

Forrás: Cserta Orsolya: A kulturális piac (ki)alakulása Magyarországon

írta: yam suph