egyéb

2014. Január – Boldogasszony hava

11. szombat

17-19 óra – Bartók-terem – Vallási és etnikai közösségek a Szent Korona országában és az uniós autonómia-modellek – Bácsfainé dr. Hévizi Józsa

A Szent László Magyarságtudományi Akadémia Magyar nemzet c. tantárgya keretében Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa tart előadást, amelynek gerincét a Magyarok VIII. Világkongresszusán tartott előadása képezi. Idézet tanulmányából:

„Míg Európa centralizál és beolvaszt, nálunk egyfajta – a lovasnomád törzsszövetségekre visszavezethető – mellérendelő viszony alakul ki az együtt települő székely, palóc, majd később a horvát, kun, szász népcsoportokkal. E területi vagy regionális autonómia mai modern példája a tömbben élő népcsoportok számára a skót modell.”

Budapest, Magyarok Háza (semmelweis utca 1-3.)