Matiné Szalon

A Matiné Szalon, a Páholyon belüli még szűkebb azon támogatói kör, akik mind anyagilag, mind erkölcsileg is nagymértékben hozzá járulnak a Matiné, mint ernyőszervezet működéséhez.