Megújulás

“Amiről eddig eretnekség volt beszélni!”

Több évtizedes kutatómunkával, tapasztalatokkal rendelkező előadókat gyűjtöttünk, vmint folyamatosan gyűjtünk össze, keresünk (jelentkezés) és sorakoztatunk föl, hallgatóink számára. Szeretnénk bemutatni egy élhető és önfenntartó világképet, melyet mindenki maga választ, h követendőnek tart v elutasít.

Nem célunk azt hirdetni, csak ez az egy út létezhet és ez a jó megoldás, hanem, h bebizonyítsuk, VAN ilyen is, mely nem mások leigázásán, eltaposásán, mások feletti uralkodáson és erkölcstelen, hazug világon alapul, hanem egy becsületes példamutató világképen, mely ha téved, beismeri tévedését, tanul hibáiból és a helyes, jó irány megtalálására törekszik, nem pedig a hatalom kiépítésére és mások leigázására.

Előadásainkat tervünkben áll országossá bővíteni vmint besűríteni,esti iskola szintű előadássorozattá bővíteni.

Általunk a művészetek és tudományok ismereteinek megújítására, újragondolására kerül sor. Az elmúlt évszázadok kutatási eredményeit átértékelve, újrafogalmazva, megannyi neves tudós, kutató, művész munkáját összegezve, rendszerezve, szakértői kerekasztal  beszélgetésekkel.

Cél:

  • • A művészet és tudomány megújulása, megújulásának elfogadtatása
  • • Szakértői kerekasztal létrehozása, összefogása
  • • Országos hálózat kiépítése (vidéki előadássorozatok)
  • • Tájékozódás a megvalósítható megújuló megoldások irányába
  • • Nem utolsó sorban a jógazda szerep kialakítása, kiterjesztése (felelősségvállalás megteremtése)

Elképzeléseinkhez mérten Megújulás szemináriumunk előadás sorozatokként kerül megrendezésre határozatlan ideig. Tervünk egy önszerveződő szakértői kerekasztal létrehozása, mely megfelelő érdeklődő, tudományos munkatárs, kutató, művészetpártoló, hallgató esetén tovább bővülne, még rendszeresebben elérhetővé válna. Vidéki helyszínekkel, egyre nagyobb tudományos, művészeti összefogásokkal növelve elképzeléseinket.

fényveled