színház

Az Udvari Kamaraszínház (Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház – MKUK) 2002-ben

Fehér Szarvas

Fehér Szarvas

alakult, elsősorban Magyarországon tevékenykedő, délvidéki gyökerű társulat, a Magyar Teátrumi Társaság tagja.

Alapítási céljának megfelelően az Udvari Kamaraszínház olyan programszínházi műhely, amely a jelenünket eredményező múltunkat viszi színre. A hagyományos értékek és a közös múlt bemutatása mellett célunk természetesen a nézők szórakoztatása, amelyre garanciát biztosítanak színvonalas, értékeket közvetítő színdarabjaink, képzett színészeink és a színház igazgatója, Andrási Attila több évtizedes rendezői tapasztalata. A magas művészi színvonal mellett nagy hangsúlyt fektetünk a történeti hitelességre is – alapos kutatómunka előzi meg az előadások születését.

Trianon előzményei és következményei kiemelt helyet foglalnak el érdeklődési körünkben, ugyanis mi mindannyian, mind az anyaországiak, mind a történelmi Magyarországon élő magyarok, magunkon viseljük az oda vezető útnak és magának a diktátumnak nyomait.

Színházunknak a gondolatébresztés és a szórakoztatás egyaránt célja. Színre vitt

Kié ez az ország?

Kié ez az ország?

témáinkkal vallottan a közbátorságot szándékozunk visszahozni és megerősíteni a közéletben. A közbátorság megléte ugyanis alapja a meglévő vagy megszerzendő közösségi jogokkal való élés lehetőségének. A közösségi jogok kiteljesedése és életbe lépése pedig feltétele megmaradásunknak.

Mindeddig szándékosan elkerültük azt a divatnak beállított szellemi terrort, amely megköveteli és javadalmazza, ha az elkövető a szentet nevetségesnek, a magasztost különcnek, az alantast pedig természetesnek mutatja be. Ebből kifolyólag nem keverjük össze az élmények erejét az érték mértékével.

A magasztos jelenlétének megőrzése azért fontos, mert Ő akadályozza meg, hogy a „populus” „profanum vulgusszá” zülljön, s teszi lehetővé, hogy egy nép nemzetté emelkedjen.

Küldetésünkből fakadó feladatainkat eleddig javarészt jóindulatú emberek támogatása, valamint Isten kegyelme folytán tudtuk ellátni. Isten kegyelme folytán, hiszen teljes ellenszélben működni több éven keresztül – közben a köz véleménye szerint is közfeladatot A ellátni a köz hathatós támogatása nélkül, de a köz érdekében – emberi számítások szerint lehetetlen.

Megalakulásunk óta feltett célunk, hogy színházi előadásainkat mindenhová eljuttassuk, ahol közös múltunknak jelenleg is élnek letéteményesei. Két évvel alapításunk után kezdtük el járni a Kárpát-medencét. A színház elsősorban Magyarországon tevékenykedik: Budapesten a Szent István Bazilika szomszédságában fekvő Duna Palota szolgál fővárosi előadásaink állandó helyszínéül, több száz vidéki fellépés van már a hátunk mögött, rendszeresen játszunk Magyarország kis és nagy városaiban, vittünk már színpadra darabot vidéki színházakban, művelődési házakban, kulturális központokban és gyakran fellépünk a határon túli magyar lakta területeken – Délvidéken, Erdélyben vagy Felvidéken.

web: Udvari Kamaraszínház