TÉKA 2013 Taliándörögd / Inkler-ház

Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Népi Építészeti Munkabizottsága (NEM) több szervezettel közösen TRADICIONÁLIS ÉPÍTÉSZETI ÉS KÉZMŰVES ALKOTÓTÁBORT szervez egyetemisták, főiskolások és a népi építészet iránt érdeklődők számára.

Céljaink szerint ez egy rendszeres nemzetközi esemény lesz a jövőben.

Egyik helyszín: Taliándörögd, Kossuth u. 5. (Inkler-ház) / a „Művészetek völgyé”-ben kulturális és balatoni programokkal:

Inkler-ház

Inkler-ház

augusztus 19. – szeptember 9. között

A szállás a falubeliek házaiban ill. sátorokban az udvaron. Reggeli a helyi bolt kínálatából, meleg étkezés a környékbeli éttermekben.

Az alkotó tábor célja:

A Balaton-felvidék rokokóba hajló vakolathímes parasztházai az egész Kárpát-medence építészeti kultúrájának ismert emlékei. Célunk az, hogy olyan alkalmat teremtsünk a vidéken élő emberek és népi építészet iránt elkötelezettek számára, ahol élőben, egy országos védettségű műemlék épület állagmegóvása során ismerkedhetnek a tradicionális építészeti értékkel, a hagyományos építőmesteri és kézműves munkákkal. Az alkotó táborban helyi mesterek irányításával és felügyeletével a fiatalok megtanulhatják a hagyományos építési technológiákat, mesterfogásokat, folyamatokat. Tapasztalt szakemberek segítségével gyakorlati foglakozásokon keresztül sajátíthatják el a hagyományos népi építészet kőművesmesteri technikáit és anyaghasználatát. Meghívott előadók, műemlékvédelmi szakemberek segítenek betekinteni a Balaton-felvidéki tradicionális építészet világába és felfedezhetik annak sajátosságait, összefüggéseit. Az alkotó táborban résztvevő fiatalok nem csak közvetlen tapasztalatot gyűjthetnek saját lakókörnyezetük értékeiről, hanem olyan hasznos alkotó munkát végezhetnek, amellyel gyarapíthatják tudásukat és az itt szerzett tudás birtokában saját környezetükben is folytatják a népi építészet értékeinek megmentését, állagmegóvását. Ugyanakkor itt nemcsak a múlt értékeinek megőrzéséről, számbavételéről van szó, hanem olyan összefüggések, módszerek megismeréséről is, amelyeket alkalmazni lehet a mai építészeti megoldások, a jövő energiatakarékos épületeinek tervezésében is. Németh László gondolatait idézve, ez az alkotó tábor nem csak olyan évszázados táji karakterekre, építészeti ritkaságokra irányítja rá a figyelmünket, melyeket féltve őrzünk, hanem segít abban is, hogy megértsük a hagyományos népi kultúra értelmét, bölcsességét és tanuljunk abból. Ez a tájhoz simuló építészet legjobb iskolája. Talán ez a munka teszi majd lehetővé, hogy ezek a házak egyszer újjászülessenek. Addig pedig legalább fennmarad az utókor számára emlékük, és bemutathatóvá válik vitathatatlan értékük. Megmarad valami, ami ellenáll az időnek.

Szervezők / Támogatók:

Népi Építészeti Munkabizottság (NEM) / MTA VEAB, Veszprém

Magyar Építész Kamara (MÉK)

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

illetve

Falufejlesztési Társaság (FFT)

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen, Szentendre)

Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelye

Pannon-Protect Kft, Pomáz

Információ:

Nagy Dénes, NEM-társelnök, email

N E M   HAGYJUK ELVESZNI ŐSEINK PORTÁIT!

(NEM = Népi Építészeti Munkabizottság)